Home » » Zodiak Versi Jawa

Zodiak Versi Jawa

 1. Pirgo – sing cocok: dodhol blewah karo . Keuangan: dedel duwel. : golek sing rodho beneh lan waras.
2. Akuwarius – Penggawean sing cocok: ondho karo gedek. Keuangan: nyilah-nyilih tonggo wae. Asmara: Sedelok engkas , dikepret calon mertuwo.
3. Piskes – Penggawean sing cocok: mikuli galon, mangkal ngojeg nang protelon. Keuangan: Ledeh , kakehan keplek. Asmara: bolak balik ditolak mertuwo.
4. Ariyes – Penggawean sing cocok: ngedusi wedhus, mbecak. Keuangan: kakehan utang, tombok terus. Asmara: benakno disik raimu.
5. Tawurus – Penggawean sing cocok: Ngarit pakan wedhus, dodhol kersen. Keuangan: kapusan konco dewe. Njaluk diruwat. Asmara: gak payu2, ganti e ae.
6. Gemini – Penggawean sing cocok: Nyuluh welut, golek . Keuangan: ngedoli warisan mertuwo. Asmara: gak jelas sir2an e wedok, mbuh sing endi.
7. Kanser – Penggawean sing cocok: Macul, angon bebek, golek jangkrik. Keuangan: sekarat, atene . Asmara: gak ono sing gelem, modal tipis dompet ngapret.
8. Leyo – Penggawean sing cocok: nyableki bokonge bakul jamu. Keuangan : ribet, gak gablek duwik. Asmara: ati2 bakal karo tekok Gundul (Tempat Piknik Gunung Kidul).
9. – Penggawean sing cocok: ngorek2 larahan gak dadi tukang golek beling. Keuangan: gak becus golek duwik. Asmara: malem minggu sir2anmu ngidam ngelus2 gundule wong tekok Ngawi.
10. Sekorpio – Penggawean sing cocok: Ngelapi genthenge tonggo. Keuangan: podo mlarate, dikuras copet. Asmara: sir2an nggrik2en..
11. Sagitariyus – Penggawean sing cocok: Ngresiki kakus, nek ono wektu nyopeto. Keuangan: bojomu purik njaluk mulih nang mertuwo. Asmara: ditempilingi ae karo bojo mu, jajal lungo takon karo Dukun Ponari.
12. Kaprikorn – Penggawean sing cocok: Dagang krupuk juweni. Keuangan: Nguwatirno, deb ! Asmara: hambar, pacar mu njaluk , ajuuur.

0 komentar :

Posting Komentar